#Sverigestannar så även på GTS 😎

Ja åtminstone på kaffe rasten.

Heja Sverige ⚽️